Moduł rozszerzeń sterownika Free Evolution.

Bez wyświetlacza.

Montowany na szynie DIN.

Posiada łącznie 14 wejść/wyjść.

Posiada port CANOpen i TTL.

 

 
  • Zasilanie 24 VAC/VDC
  • 2 wyjścia analogowe (0..10V),
  • 4 wejścia analogowe (wejścia uniwersalne),
  • 4 wejścia cyfrowe (bezpotencjałowe),
  • 4 wyjścia cyfrowe (1 x wyjście przekaźnikowe 5A 250VAC, 3 x wyjście przekaźnikowe 3A 250VAC),
  • Port CANOpen (podłączenie do sterownika i konfiguracja),
  • Port TTL (konfiguracja),
  • Posiada 3 diody led (czerwona, zielona, żółta) na panelu czołowym do swobodnego wykorzystania w programie sterownika,
  • Szerokość modułu to 4 moduły DIN (70mm),

Podłączenie wejść/wyjść odbywa się przez odłączalne zaciski śrubowe.

Konfiguracja modułu może odbyć się przy bezpośrednim połączeniu z Free Studio, lub z przez odpowiednio skonfigurowany program sterownika - a także dynamicznie, z poziomu programu sterownika.

Konfiguracja modułu możne być realizowana za pomocą konwertera do TTL (np. DMI100-3) lub konwertera do CANOpen.