W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" przyznano firmie „INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS POLAND” Sp. z o.o. dofinansowanie na realizację projektu:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-02-083/14

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w przyszłość"