Aplikacja dla sterownika panelowego EVP 3300 przeznaczona do zdalnego monitorowania stanu instalacji z interfejsem WWW.

Umożliwia podłączenie pomiarów analogowych bezpośrednio do sterownika EVP3300. Sterownik archiwizuje odczyty, prezentuje informacje na wyświetlaczu oraz generowanych stronach WWW. Dla zdefiniowanych zdarzeń alarmowych wysyła wiadomości E-mail. Może realizować okresowe raportowanie wiadomościami e-mail dostarczając jako załączniki – pliki archiwów i logów.

·        Montaż w postaci panelu natynkowego lub na elewacji szafy,

·        Wbudowany czujnik temperatury,

·        Wbudowane 2 wejścia analogowe,

o        Możliwość zamiany jednego wejścia analogowego na 4 wejścia cyfrowe (DUIExpander),

·        Możliwość rozszerzenia wejść/wyjść przez zastosowanie modułów EVE4200 lub EVE7500,

·        Graficzny wyświetlacz z polskim menu,

o        Wszystkie nazwy pomiarów, stanów, alarmów są swobodnie konfigurowalne przez użytkownika (w części serwisowej menu lub przez interfejs WWW),

·        Swobodna konfiguracja Alarmów wyzwalanych ustalonymi stanami,

·        Logowanie zdarzeń do plików CSV,

·        Wysyłka wiadomości E-MAIL przy wystąpieniu skonfigurowanego zdarzenia,

·        Archiwizacja pomiarów do 12 miesięcy do plików CSV,

·        Serwer WWW, parametryzacja, wgląd w aktualne i archiwalne pomiary i odczyty w postaci tabel lub konfigurowanych wykresów.

 

·        Możliwość integracji z licznikami ciepła (a także innymi urządzeniami).