Portal wymiany informacji z integratorami.

- pliki, biblioteki, narzędzia, biblioteki etc. dla dystrybuowanych przez IBSP urządzeń,

- samouczki i kursy programowania, rozwiązywania wybranych problemów itp.,

- często zadawane pytania, nieoficjalne informacje techniczne itp.