Moduł rozszerzeń sterownika Free Evolution.

Bez wyświetlacza.

Montowany na szynie DIN.

Posiada łącznie 27 wejść/wyjść.

Posiada port RS-485 (modbus RTU), CANOpen, port do przyłączania przystawek komunikacyjnych.

 

 
  • Zasilanie 24 VAC/VDC - 48 VDC.
  • 5 konfigurowalnych wyjść analogowych (0..10V, 4..20mA dodatkowo wyjścia AO4 i AO5 mogą pracować jako Open Colector),
  • 6 wejść analogowych (4 x wejścia uniwersalne, 2 x wejścia temperaturowe),
  • 9 wejść cyfrowych (8 x wejścia potencjałowe, 1 x szybkie zliczające wejście bezpotencjałowe),
  • 7 wyjść cyfrowych (2 x wyjście przekaźnikowe 8A 250VAC, 5 x wyjście przekaźnikowe 5A 250VAC),
  • Port RS-485 (protokół komunikacyjny Modbus RTU Slave ),
  • Port CANOpen (podłączenie do sterownika i konfiguracja),
  • Port podłączenia przystawek komunikacyjnych EVS (tylko wybrane przystawki, funkcje ograniczone do trybu slave),
  • Posiada 3 diody led (czerwona, zielona, żółta) na panelu czołowym do swobodnego wykorzystania w programie sterownika,
  • Szerokość sterownika to 8 modułów DIN (140mm),

Podłączenie wejść/wyjść odbywa się przez odłączalne zaciski śrubowe.

Konfiguracja modułu może odbyć się przy bezpośrednim połączeniu z Free Studio, lub z przez odpowiednio skonfigurowany program sterownika - a także dynamicznie, z poziomu programu sterownika.

Konfiguracja modułu możne być realizowana za pomocą konwertera do RS-485, konwertera do CANOpen.