Intelligent Building Systems Poland Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie realizacji systemów telemetrycznych. Posiadamy bogate doświadczenie realizacji systemów zdalnych odczytów dla rozproszonych układów węzłów ciepła. Realizujemy systemy zdalnego dostępu do pojedynczych jak i sieci sterowników. Integrujemy sterowniki, liczniki ciepła, energii. Konfigurujemy i utrzymujemy połączenia internetowe, GPRS, komunikację SMS, e-mail. Zapewniają klientowi pełen zakres możliwości komunikacji z jego instalacją.

 

 • IBSPortal - autorski system IBSP bazujący na dostępie przez WWW do aplikacji serwera,
 • Systemy realizowane na strukturze webserwerów Eliwell (patrz: Produkty / Aplikacje WWW)
 • Integracja dowolnych sieci liczników M-bus.
 • Konfiguracja i dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej dla połączeń zdalnych przez GPRS (dla zastosowań komercyjnych lub przemysłowych),
 • Konfiguracja i dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej dla połączeń zdalnych przez Internet,
 • Lokalna archiwizacja danych w sterownikach obiektowych,
 • Monitowanie przez wiadomości SMS lub e-mail (usługa serwerów SMTP na potrzeby monitów e-mail),
 • Zdalne zarządzenia systemem przez interfejs WWW,
 • Graficzne prezentacje pracy układów,
 • Zdalny wgląd w pliki archiwum
 • Prezentacja archiwów na trendach (przez interfejs WWW).
 • Raportowanie.