Badania ogólnopolskie

Sprawy społeczne i opinia publiczna

Obiektywna, pogłębiona, rzetelna analiza

Dobrze poinformowani o sprawach publicznych!

Specjalizujemy się we współczesnych tematach społecznych, politycznych i gospodarczych. Celem Instytutu Badań Spraw Publicznych jest dostarczanie rzetelnej wiedzy oraz narzędzi do czytelnej analizy danych niezbędnych w życiu publicznym każdej organizacji. Dążymy do lepszego zrozumienia problematyki  dotyczącej ludzi, społeczeństwa oraz państwa.

Oferta

Profesjonalne badania ogólnopolskie:

Instytut Badań Spraw Publicznych koncentruje się na badaniu i analizie aktualnych tematów, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Specjalizujemy się w zagadnieniach, które kształtują debatę opinii publicznej w skali ogólnopolskiej oraz regionalnej. Sprawdzamy, jak w skali całego kraju kształtują się poglądy, preferencje i opinie mieszkańców Polski.

Właściwa diagnoza społeczna:

Badania IBSP umożliwiają zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, a także diagnozę problemów społecznych i politycznych. Pozwala to skutecznie formułować swoje zdanie i akcentować własne poglądy w debacie publicznej. Odbiorcami tego rodzaju badań mogą być: instytucje państwowe, partie polityczne, organizacje pozarządowe, media oraz firmy koncentrujące się na sferze publicznej.

Sondaże wyborcze:

Dostarczamy rzetelne wyniki poparcia dla partii politycznych, zaufania do najważniejszych osób w państwie oraz ocenę instytucji i organów państwa. Badamy przepływy wyborców, oraz śledzimy trendy na ogólnopolskiej mapie politycznej. Realizujemy badania metodą CATI (badania telefoniczne).

Tematy

Państwo

Demografia, Konstytucja RP, reformy, zmiany legislacyjne, trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywatelskie, organy i instytucje państwowe, Państwowa Komisja Wyborcza, korupcja.

Państwo

Demografia, Konstytucja RP, reformy, zmiany legislacyjne, trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywatelskie, organy i instytucje państwowe, Państwowa Komisja Wyborcza, korupcja.

Państwo
Prawa człowieka
Polityka
Gospodarka
Sprawy społeczne
Polityka zagraniczna

Przykładowe badania

Do zrobienia

Metodologia

CATI

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny

Umożliwia realizację badań ogólnopolskich oraz badań na dużych próbach w krótkim czasie i przy niskich kosztach. Zbieranie danych odbywa się przy pomocy specjalnego oprogramowania, a uzyskane odpowiedzi są wprowadzane bezpośrednio do systemu, co znacznie skraca czas oczekiwania na raport.

Duża próba
badawcza

Szybki czas
realizacji

Niski koszt
badania

FGI

Zogniskowany wywiad grupowy

Swobodna rozmowa w grupie osób spełniającej założenia badawcze (6-8 uczestników), której doświadczony moderator zadaje pytania odnoszące się do celu badania. Symulacja rozmowy sprzyja otwartemu wyrażaniu opinii i przekonań oraz umożliwia pozyskanie pełnych i wiarygodnych wypowiedzi uczestników.

Zdobycie
pogłębionej wiedzy

Poruszenie
skomplikowanych
tematów

Możliwość obserwacji
reakcji badanych

Nagrody

Zajęliśmy II miejsce wśród sondażowni z najmniejszym średnim błędem łącznym podczas wyborów samorządowych 2018 oraz IV miejsce podczas wyborów parlamentarnych 2019.

Sondaże samorządowe IBS oraz prognoza parlamentarna StanPolityki.pl otrzymały prestiżowe wyróżnienia w III oraz V edycji Konkursu o Puchar Pytii, którego organizatorem jest CBIP Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaufali nam

Kontakt
Instytut Badań
Spraw Publicznych

email: kontakt@ibsp.pl
tel: 579 515 465